ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวงพร้อมด้วยนายอำเภอชุมพวงลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง
กปภ.สาขาชุมพวงพร้อมด้วยนายอำเภอชุมพวงลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายทศพล ยุทธศิลป์กุล นายอำเภอชุมพวง ร่วมกับนางกรุณา คุ้มสว่าง ผู้จัดการการประส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง พร้อมด้วยพนักงานได้ออกตรวจพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของการประปาส่วนภูมิภาคสาชุมพวง  โดยได้นำนายอำเภอชุมพวงไปดูพื้นที่แหล่งน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง ณ บริเวณแพสูบน้ำแรงต่ำแม่น้ำมูล และได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาให้นายอำเภอทราบ เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการนครราชสีมาต่อไป
...............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937