ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางอังสนา เจียมศรีวงศ์ ผช.ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายนคร ขอแนบกลาง หนง.บริการฯ และนายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559  ณ ห้องประชุม 2  ชั้น 4 อาคาร 4  ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานในพิธี
          พิธีเริ่มขึ้นในเวลา  08.30 น. ราชการ ทหาร  ตำรวจ ตุลาการ  อัยการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด  องค์กรส่วนท้องถิ่น สมาคม สโมสร ชมรม มูลนิธิ และสถานศึกษา พร้อมกันบริเวณมณฑลพิธี และวางพานพุ่มดอกไม้สด  ถวายราชสักการะ พระพุทธรูปพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3  จากนั้น ประธานจุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อย วางพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ ประธานกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)  ต่อจากนั้นเป็นพิธีต่อเนื่อง เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ที่ธูปเทียนแพ และถวายคำนำพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานอันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านพระวรธรรมคติของสมเด็จพระสังฆราช อ่านสารของนายกรัฐมนตรี  เสร็จแล้วเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2558 จำนวน 13 ราย ประธานและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุธมนต์ พระสงฆ์เดินทางกลับ  เป็นอันเสร็จพิธี 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937