ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี นำรถ PWA Moblie Service ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปา ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
กปภ.สาขาลพบุรี นำรถ PWA Moblie Service ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปา ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี โดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการฯ มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด นำรถ PWA Moblie Service ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมกันนี้ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำประปา และประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงสถานการณ์หน้าแล้งนี้อีกด้วย
....................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937