ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก ร่วมกับ กปภ.สาขาบ้านนา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ
กปภ.สาขานครนายก ร่วมกับ กปภ.สาขาบ้านนา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2559  เวลา  08.30  น.  การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก และ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา  นำโดย นายกฤษณ์  ก้อนนาค  ผู้จัดการกปภ.สาขานครนายก นายสุภรณ์  เฉลี่ยวบุญ  ผู้จัดการกปภ.สาขาบ้านนา  นางอังคนา  เนตรแสงทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป กปภ.ข.2 พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงาน  " จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ" โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกมาเป็นประธานพิธีเปิด  พร้อมทั้งมีส่วนราชการ นักข่าวและสือมวลชน ร่วมในกิจกรรมเพื่อถือป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของน้ำและร่วมกันประหยัดน้้ำ ซึ่งได้เดินรณรงค์จากศาลากลางจังหวัด ไปจนถึงตลาดสวนหลวง ร.9
....................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937