ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาโชคชัยออกหน่วยให้ความรู้การประหยัดน้ำแก่ลูกเสือ-เนตรนารี
กปภ.สาขาโชคชัยออกหน่วยให้ความรู้การประหยัดน้ำแก่ลูกเสือ-เนตรนารี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 การประปาส่วนภูมิภาสาขาโชคชัย นำโดยนางจรรยมณฑน์ ถวัลย์ภูวนาถ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ออกหน่วยจัดนิทรรศการพร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประหยัดน้ำแก่ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ณ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร และมอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้แก่โรงเรียนเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
...................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 

 

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937