ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดเก็บค่าน้ำ
ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดเก็บค่าน้ำ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 นายจารึก ฤทธิ์เดช ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) และ น.ส.เปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการฯ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์อัมรินทร์ทีวี เพื่อให้ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของ กปภ.ในการแจ้งหนี้ การรับชำระค่าน้ำผ่านช่องทางต่างๆ และการระงับการใช้น้ำ (ตัดมาตร) กรณีผู้ใช้น้ำไม่ชำระค่าน้ำตามกำหนดเวลา ณ ห้องประชุม กปภ.สาขารังสิต
.................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.สาขารังสิต(พ) 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937