ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาท่าเรือพบลูกค้าในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน
กปภ.สาขาท่าเรือพบลูกค้าในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งทีี่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ บริเวณ หมู่ 2 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้ให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน แก่ลูกค้าจำนวน 24 ราย ค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในบ้าน จำนวน 1 ราย ซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาชำรุด จำนวน 1 ราย และให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้านและวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด จำนวน 25 ราย ซึ่งผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจในการพบปะและให้บริการของ กปภ.สาขาท่าเรือเป็นอย่างมาก
.................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937