ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมี่ เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อบต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
กปภ.สาขาบ้านหมี่ เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อบต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ โดยนายชาญชัย จันทบาล ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณฺ์ กปภ.จำนวน 720 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการ พร้อมกันนี้ยังแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือกันประหยัดน้ำในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งนี้
.....................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937