ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชุมพวง ร่วมกับกปภ.สาขาพิมาย และงานน้ำสูญเสีย กปภ.ข.2 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน ลดน้ำสูญเสีย"
กปภ.สาขาชุมพวง ร่วมกับกปภ.สาขาพิมาย และงานน้ำสูญเสีย กปภ.ข.2 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน ลดน้ำสูญเสีย"
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง ร่วมกับ กปภ.สาขาพิมาย และงานน้ำสูญเสีย กปภ.ข.2 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน ลดน้ำสูญเสีย" โดยระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559 ออกสำรวจเพื่อค้นหาท่อประปาแตกรั่วในพื้นที่จ่ายน้ำของ กปภ.สาขาชุมพวง บริเวณตลาดชุมพวง และอำเภอพิทาย พบท่อแตกรั่วจำนวนทั้งสิ้น 15 จุด ต่อมาในวันที่ 14-18 มีนาคม 2559 ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อค้นหาท่อประปาแตกรั่วในพื้นที่จ่ายน้ำของ กปภ.สาขาพิมาย บริเวณอำเภอพิมาย พบท่อแตกรั่วอีกจำนวนหลายจุด และได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันของกปภ.สาขาใกล้เคียงและทีมงานน้ำ สูญเสีย กปภ.ข.2 เพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการรับมือภัยแล้ง เพราะน้ำทุกหยดมีคุณค่าในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งนี้
.............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937