ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มี.ค. 59
กปภ.สาขารังสิต(พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มี.ค. 59
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นายจารึก ฤทธิ์เดช ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มีนาคม 2559 โดยเชิญหัวหน้างานในสังกัดเข้าประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดโครงการเดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ โดย กปภ.สาขารังสิต(พ) จะร่วมจัดกิจกรรมกับ กปภ.สาขาใน จ.ปทุมธานี ประกอบด้วย กปภ.สาขาปทุมธานี, สาขาคลองหลวงและสาขาธัญบุรี ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 พร้อม กปภ.234 สาขาทั่วประเทศ เพื่อสร้างจิตสำนึกประหยัดน้ำให้กับผู้ใช้น้ำ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937