ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.4 สาขาในจังหวัดปทุมธานี ร่วมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ
กปภ.4 สาขาในจังหวัดปทุมธานี ร่วมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 นายจารึก  ฤทธิ์เดช, นายขวัญชัย กิจกอบชัย, นางสาวนุชนาฎ เอี้ยวสกุล, นายภวัต แผลงศรีผู้จัดการ กปภ.สาขาในจังหวัดปทุมธานี ร่วมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937