ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครราชสีมาร่วมประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่วางแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้วิกฤตลำน้ำมูลแห้ง มติส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำแซะให้ กปภ.สาขานครราชสีมา วันละ 30,000 ลบ.ม. เป็นเวลา 3 เดือน
กปภ.สาขานครราชสีมาร่วมประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่วางแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้วิกฤตลำน้ำมูลแห้ง มติส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำแซะให้ กปภ.สาขานครราชสีมา วันละ 30,000 ลบ.ม. เป็นเวลา 3 เดือน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม
          นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำแซะ ได้ร่วมกันหารือแนวทางการจัดสรรน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา เนื่องจากปัญหาลำน้ำมูลแห้ง ซึ่งอาจส่งผลให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ไม่สามารถสูบน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้เพียงพอตลอดฤดูแล้ง นั้น
          ผลการประชุมมีมติจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำแซะไปยังลำน้ำมูล วันละ 30,000 ลบ.ม. ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยให้ส่งผ่านระบบท่อของเทศบาลนครนครราชสีมาไปตามลำน้ำมูลจนถึงจุดสูบน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ คาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมามีน้ำดิบเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชนได้ทั่งถึงในเขตพื้นที่ให้บริการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นย้ำว่าประชาชนต้องไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเด็ดขาด
.....................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937