ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาท่าเรือ ร่วมมือกับชุดประสานงานประจำพื้นที่ กองพันทหารม้าที่ 17 ให้การสนับสนุนน้ำประปาแก่ชาวบ้านในพื้นที่
กปภ.สาขาท่าเรือ ร่วมมือกับชุดประสานงานประจำพื้นที่ กองพันทหารม้าที่ 17 ให้การสนับสนุนน้ำประปาแก่ชาวบ้านในพื้นที่
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ นำโดยนายสุชาติ ศรีพา ผู้จัดการฯ ร่วมกับชุดประสานงานประจำพื้นที่ กองพันทหารม้าที่ ๑๗ รักษาพระองค์ ให้การสนับสนุนน้ำประปาแก่ชาวบ้านหมู่ที่ 3,4,5 และ 6 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 160,000 ลิตร เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านชำรุดส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรอีกด้วย
....................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937