ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหลักหก
กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหลักหก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 น.ส.เปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียและพนักงานในสังกัด มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสมพงษ์ ศรีอนันท์ นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก ในโอกาสที่สำนักงานเทศบาลตำบลหลักหกจัดพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์แห่งใหม่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937