ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำรังสิตเหนือพร้อมคณะ
กปภ.สาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำรังสิตเหนือพร้อมคณะ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          ในวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ นางสาวนุชนาฎ  เอี้ยวสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ให้การต้อนรับ นายพิสิษฐ์  พิบูลย์ศิริ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำรังสิตเหนือพร้อมคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่สถานีผลิตน้ำคลอง ๑๓ เพื่อแสดงถึงความร่วมมือ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิดระหว่างกรมชลประทานและการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีน้ำดิบเพียงพอต่อการอุปโภคจนถึงเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ พร้อมนี้ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน(เดลินิวส์และไทยรัฐทีวี) ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี รวมทั้งได้ขอร้องให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าอีกด้วย 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937