ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(ชั้นพิเศษ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว NBT และหัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 ได้มีมาตรการเตรียมแผนการรับมื
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(ชั้นพิเศษ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว NBT และหัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 ได้มีมาตรการเตรียมแผนการรับมื
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม


          วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(ชั้นพิเศษ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว NBT  และหัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 ได้มีมาตรการเตรียมแผนการรับมือภัยแล้งอย่างไร
          กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(ชั้นพิเศษ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ได้ให้สัมภาษณ์ว่า จากการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างต่อเนื่องและเฝ้าระวังติดตามการระบายน้ำของกรมชลประทาน โดยบูรณาการกับชลประทานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง  ณ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุกวันจันทร์  เวลา 13.00 น. และมีการ Vedeo Conference ทั้ง 16 อำเภอ  ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ)  คาดการณ์ว่าภัยแล้งในปีนี้จะไม่เกิดผลกระทบกับ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ)  และจะสามารถบริการน้ำประปาให้กับประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและรับรองว่าน้ำประปาจะไม่ขาดจนพ้นวิกฤตสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้อย่างแน่นอน
          ซึ่ง กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) ยังมีแผน 2 ที่จะรองรับปัญหาน้ำดิบใน  แม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาลดระดับลงต่ำกว่าท่อทางดูดของเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ก็จะดำเนินการทำฝายรับน้ำชั่วคราว แล้วติดตั้งเครื่องสูบทอยน้ำเข้าฝายรับน้ำ เพื่อให้เครื่องสูบน้ำชุดปกติ สูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปาได้อีกทอดหนึ่ง 
          ในส่วนแผนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ของกปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) ปัจจุบันมีกำลังผลิต 120,000ลบ.ม./วัน  ผลิตจริง  100,000ลบ.ม./วัน ยังมีกำลังผลิตเหลือที่จะสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งได้อย่างเพียงพอ ซึ่ง กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ)ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่โดยจ่ายน้ำให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนำไปแจกประชาชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2559ไปแล้ว 30,000,000 ลิตร(เศษ) และยังมีความพร้อมในการช่วยเหลือไปจนกว่าจะพ้นวิกฤตภัยแล้ง 

 

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937