ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > โครงการเติมใจให้กัน (Home Care)
โครงการเติมใจให้กัน (Home Care)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภคสาขาปากช่องได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/59 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นำโดย นางวดงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ณ ตำบลหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา          
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937