ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเยี่ยมชมโรงกรองราชประชา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเยี่ยมชมโรงกรองราชประชา
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นายวิเชียร จันทรโณชัย ผู้ว่าราชการจังหสัดนคราราชสีมา เดินทางมาตรวจราชการในเขตพื้นที่อำเภอปากช่อง ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดสูบน้ำประปา ณ สถานีสูบน้ำประปาปากช่อง(ราชประชา) ให้การต้อนรับโดยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ นายประกอบ พิทยาภรณ์ และนางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล         ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง และพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ      
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937