ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปน.เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกปภ.สาขารังสิต(พ)
กปน.เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกปภ.สาขารังสิต(พ)
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 59 น.ส.เปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขารังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการประปานครหลวง ในโอกาสที่เดินทางเข้าพบเพื่อหารือเรื่องการขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระและการผูกลวด เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ณ ห้องประชุม กปภ.สาขารังสิต(พ)
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937