ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี ให้การต้อนรับ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการ กปภ. ตรวจเยี่ยมและติดตามงานการรับมือปัญหาภัยแล้ง
กปภ.สาขาลพบุรี ให้การต้อนรับ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการ กปภ. ตรวจเยี่ยมและติดตามงานการรับมือปัญหาภัยแล้ง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 10.00 น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี และรับฟังปัญหาและะแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2559 โดยมี นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี , สาขาบ้านหมี่ และสาขาชัยบาดาล ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนไม่ขาดแคลนน้ำในช่วงแล้งนี้  จากนั้น นายจิรชัย มูลทองโร่ย ได้ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารห้องปฏิบัติการ (Lab Cluster) สาขาลพบุรี และโรงกรองน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี พร้อมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงนโยบายการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของการประปาส่วนภูมิภาค
...............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937