ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน “รวมน้ำใจ” ให้กับนางเมตตา โรจนประดิษฐ
นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน “รวมน้ำใจ” ให้กับนางเมตตา โรจนประดิษฐ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นายธวัช  ก้อนนาค  ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน "รวมน้ำใจ" ให้กับนางเมตตา โรจนประดิษฐ  โดยนายประยูร รัตนเสนีย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี
          สำนักราชเลขาธิการมีหนังสือแจ้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีนางเมตตา โรจนประดิษฐอยู่บ้านเลขที่ 2/3 หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความว่า สามีป่วยเป็นมะเร็งตับ และปลูกบ้านอยู่ในที่ดินสาธารณะของเทศบาลเมืองอโยธยา ต่อมาถูกฟ้องขับไล่ให้ออกจากที่ดินจึงได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากครอบครัวมีรายได้น้อยไม่สามารถหาที่อยู่ใหม่ได้ จึงขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือ โดยจัดสรรที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุบริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาฯ และก่อสร้างบ้านให้กับนางเมตตาฯ ซึ่งมีหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และประชาชน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าให้ฟรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดยผู้จัดการธวัช ก้อนนาค บริจาคอุปกรณ์ประปา เป็นเงิน 3,000.- บาท ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้จัดทำพิธีมอบบ้านให้นางเมตตาฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. ณ บ้านเลขที่ 23/4 หมู่ 3 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายประยูร รัตนเสนีย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937