ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสีคิ้วจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559
กปภ.สาขาสีคิ้วจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้วออกพบลูกค้าและประชาชนในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ บ้านโนนทอง, บ้านแผ่นดินธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. โดยได้ให้บริการซ่อมแซมท่อประปาและอุปกรณ์ประปาของผู้ใช้น้ำฟรีโดยไม่คิดค่าแรง แจกแผ่นพับเกี่ยวกับวิธีการประหยัดน้ำ การขอติดตั้งประปา และอัตราค่าน้ำต่างๆ พร้อมนี้ยังได้พบปะพูดคุย ตอบคำถามปัญหาต่างๆ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยมีผู้ได้รับบริการในครั้งนี้รวม 70 ครัวเรือน
.................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937