ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2559 พร้อมนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.แจกจ่ายให้บริการแก่ผู้ร่วมงาน
กปภ.สาขาลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2559 พร้อมนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.แจกจ่ายให้บริการแก่ผู้ร่วมงาน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี นำโดยนายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2559 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี โดย กปภ.สาขาลพบุรี ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1,000 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีอีกด้วย
....................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937