ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในสังกัด กปภ.ข.2 ในโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กปภ.ในปีงบประมาณ 2560-2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผอ.กปภ.ข.2 เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้เพื่อนำความคิดเห็นต่างๆไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป
..........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937