ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระพุทธบาทสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 100 โหล ในกิจกรรมชุมชนท้องถิ่น
กปภ.สาขาพระพุทธบาทสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 100 โหล ในกิจกรรมชุมชนท้องถิ่น
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 50 โหล แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ในกิจกรรม "โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อบูรณาการ" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 -28 มกราคม 2559 และเข้าร่วมกิจกรรมของอำเภอหนองโดน ในกิจกรรม "โครงการขี่จักรยาน ชิมอาหารไทยพวน ชวนชมทานตะวัน ปี 2559" พร้อมให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 50 โหล เพื่อแจกประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา
.........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937