ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาเสนาพบประชาชนในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน
กปภ.สาขาเสนาพบประชาชนในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา นำโดยนางมาลี  มีสิทธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกหน่วยลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม  ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 โดยได้ให้คำแนะนำในเรื่องการขอใช้น้ำประปาและการติดตั้งประปา ให้คำแนะนำแนวท่อที่ได้ทำการขยายเขตจำหน่ายน้ำในบริเวณดังกล่าว  พร้อมแจกแผ่นพับและมอบหมอนรองคอสีฟ้าตรา กปภ. เพื่อเป็นที่ระลึก  พร้อมนี้ ยังได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937