ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมอ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้แก่อบต.เมืองขีดขิน เพื่อนำไปใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุ
กปภ.สาขาบ้านหมอ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้แก่อบต.เมืองขีดขิน เพื่อนำไปใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ โดยนายสุทธิศักดิ์ ศรีหอม ผจก.กปภ.สาขาบ้านหมอ มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตเป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 600 ขวด ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน เพื่อนำไปให้บริการแก่ประชาชนในกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุ ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลองอำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี
......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937