ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธานกรรมการกปภ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ สถานีผลิตน้ำคลอง 13 จ.ปทุมธานี
นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธานกรรมการกปภ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ณ สถานีผลิตน้ำคลอง 13 จ.ปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา เวลา 10.30 น.นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และในฐานะประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ณ โรงกรองสถานีผลิตน้ำคลอง 13 จ.ปทุมธานี โดยมีนายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4) นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต2 และผจก.กปภ.สาขาในจังหวัดปทุมธานีให้การต้อนรับ พร้อมนี้ยังได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน(สถานีโทรทัศน์กองทับบกช่อง 5) ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอีกด้วย
......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน  
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937