ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี ออกปฏิบัติการภาคสนาม
กปภ.สาขาปทุมธานี ออกปฏิบัติการภาคสนาม
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          กปภ.สาขาปทุมธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติการภาคสนาม นำโดย นางเบญจมาศ ศรีธรรมพินิจ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการ 2 นาย ออกบริการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำใหม่ ภายหลังได้รับการแจ้งเข้าผ่านศูนย์ประปาทันใจ สาขาปทุมธานี เรื่องมาตรตาย/มาตรเดินผิดปกติ ตรวจสอบท่อแตกท่อรั่ว พร้อมทั้งอธิบายปัญหาและการแก้ไขเบื้องต้น ให้แก่ผู้ใช้น้ำ กปภ. เพื่อให้การคิดอัตราค่าน้ำไปเป็นตามจริง และลดน้ำสูญเสียในเส้นท่อในยามที่เกิดปัญหาภัยแล้ง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937