ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านนา เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ วัดสว่างอารมณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
กปภ.สาขาบ้านนา เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ วัดสว่างอารมณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา นายสุภรณ์ เฉลียวบุญ ผุ้จัดการ กปภ.สาขาบ้านนา นำทีมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 144 ขวด ไปแจกจ่ายให้บริการแก่หน่วยงานราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือในสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้
.........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937