ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญพบลูกค้าในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ประจำปี 2559
กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญพบลูกค้าในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ประจำปี 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ ออกพบลูกค้าและประชาชนในกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน  ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ บ้านดอนแดง ต.ยี่สัน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เพื่อให้บริการตรวจสอบซ่อมแซมแก้ไขระบบประปาที่ชำรุดโดยไม่คิดค่าแรง พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้านเพื่อการประหยัดน้ำและประหยัดเงิน โดยมีลูกค้าและประชาชนได้รับบริการจากกิจกรรมในครั้งนี้รวม 40 ราย
............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937