ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธานกรรมการกปภ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกปภ.เขต 2 และติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง
นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธานกรรมการกปภ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกปภ.เขต 2 และติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 และติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวีดสระบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง โดยมี นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองต่างๆ และ ผู้จัดการกปภ. สาขาในสังกัด ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ ยังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงแนวทางการรับมือและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในปี 2559 ของการประปาส่วนภูมิภาคด้วย จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงาน พร้อมกับลงพื้นที่ตรวจสภาพและปริมาณน้ำดิบที่คลองชัยนาท-ป่าสัก ช่วงสถานีสูบน้ำดิบหนองโดนของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท และดูงานโครงการวางท่อน้ำดิบเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2559 ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ
..............................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937