ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต (พ) มอบน้ำดื่มสนับสนุนการจัดประชุมเครือข่าย OTOP จ.ปทุมธานี
กปภ.สาขารังสิต (พ) มอบน้ำดื่มสนับสนุนการจัดประชุมเครือข่าย OTOP จ.ปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นายจารึก  ฤทธิ์เดช  ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์ รัตนนคร หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 1 เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 800 ขวดให้กับผู้แทนเครือข่าย OTOP อำเภอลำลูกกา เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมเครือข่าย OTOP ของจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2559 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937