ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.เขต 2 จัดประชุมซักซ้อมกระบวนการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรประเภทท่อ เชื่อมโยงระหว่างระบบ SAP กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
กปภ.เขต 2 จัดประชุมซักซ้อมกระบวนการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรประเภทท่อ เชื่อมโยงระหว่างระบบ SAP กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จัดประชุมซักซ้อมกระบวนการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวระประเภทท่อเชื่อมระหว่างระบบ SAP กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้กับกปภ.สาขาในสังกัด 30 สาขา ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการประยุกต์นำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS) ไปสนับสนุนงานด้านอื่นๆของ กปภ.ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป็นการจัดการข้อมูลแนวเส้นท่อที่ติดตั้งในแต่ละพื้นที่คลอบคลุมทั่วประเทศ สามารถบริหารจัดการ ดูแล และสามารถระบุตำแหน่งที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์เส้นท่อแตก รั่ว ส่งคืน จำหน่าย เพื่อความเหมาะสมในการบริหารงานของ กปภ.ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป
........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937