ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร กปน.สาขาประชาชื่นและบางเขน
กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร กปน.สาขาประชาชื่นและบางเขน
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 59 นายจารึก ฤทธิ์เดช ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ) และ น.ส.เปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับผู้บริหารการประปานครหลวง ประกอบด้วยผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาประชาชื่น และสาขาบางเขน และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าพบเพื่อหารือในประเด็นการรับซื้อน้ำประปามาจ่ายเสริมในพื้นที่ กปภ.สาขารังสิต(พ) ตลอดจนแนวทางดำเนินการรับปัญหาภัยแล้งของทั้งสองหน่วยงาน  ณ ห้องประชุม กปภ.สาขารังสิต(พ)
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937