ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายกจัดสนทนายามเช้าประจำเดือน ม.ค. 59
กปภ.สาขานครนายกจัดสนทนายามเช้าประจำเดือน ม.ค. 59
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 15 มกราคม  2559  การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำโดย  นายกฤษณ์  ก้อนนาค   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน ลูกจ้าง ร่วมประชุมสนทนายามเช้า ประจำเดือนมกราคม  2559 โดยมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติในการทำงาน ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนการปรึกษาประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของหน่วยงานแต่ละฝ่าย เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  และนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นย้ำเกี่ยวกับการหาน้ำสูญเสีย  ปัญหาภัยแล้ง  และเตรียมพร้อมเรื่องกิจกรรมคลีนิคประปา   พร้อมทั้งได้ร่วมกันร่วมคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือน ได้แก่ นายสายชล  เปลี่ยนทัพ ช่างไฟฟ้า 3  จากนั้นในช่วงบ่าย  หัวหน้างานทุกฝ่ายได้เข้าประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด( WSP) และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)
............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937