ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ผู้ว่าการ กปภ.หารือ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและหาแนวทางรับมือภัยแล้ง ปี 2559
ผู้ว่าการ กปภ.หารือ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและหาแนวทางรับมือภัยแล้ง ปี 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นายขวัญชัย  กิจกอบชัย ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี ให้การต้อนรับ นางรัตนา  กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในโอกาสเข้าพบและหารือกับนายสุรชัย  ขันอาสา ผู้ว่าราชกรจังหวัดปทุมธานี และผู้แทนจากกรมชลประธาน เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์น้ำและหาแนวทางรับมือภัยแล้ง ปี 2559 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมี กปภ. ทั้ง 4สาขาในพื้นที่ ประกอบด้วย กปภ.สาขาปทุมธานี สาขารังสิต สาขาคลองหลวง และสาขาธัญบุรี เข้าร่วมหารือในประเด็นดังกล่าวด้วย โดยผู้ว่าการ กปภ. ได้กำชับให้ดำเนินโครงการแก้ปัญหาระยะเร่งด่วน ให้ทันรับมือภัยแล้งภายในเดือนเมษายน 2559 ซึ่ง กปภ.ประเมินจากคาดการณ์การใช้น้ำแล้วว่า สามารถรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งขณะนี้ได้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937