ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > รปก.4 พร้อมด้วย ผอ.กปภ.ข.2 ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้ง กปภ.สาขาสีคิ้ว
รปก.4 พร้อมด้วย ผอ.กปภ.ข.2 ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้ง กปภ.สาขาสีคิ้ว
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อเร็วๆนี้ นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) พร้อมด้วย นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ได้เดินทางไปสำรวจตรวจสอบแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภานการณ์ภัยแล้งในปี 2559 และได้กำชับให้พนักงานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและรับมือกับปัญหาให้ได้อย่างทันท่วงที เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำลำตะคอง ลุ่มน้ำมูล โดยมีกำลังผลิตน้ำ 31,200 ลบ.ม./วัน ครอบคลุมเขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ รวม 4 แห่ง ได้แก่ ทต.สูงเนิน อ.สูงเนิน , ทต.สีคิ้วอ.สีคิ้ว , อบต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน และ อบต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน .และมีจำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 22,782 ราย
.......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937