ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > ผู้จัดการ กปภ.สาขาใน จ.ปทุมธานี ร่วมอวยพรปีใหม่แด่ ผวจ.ปทุมธานี
ผู้จัดการ กปภ.สาขาใน จ.ปทุมธานี ร่วมอวยพรปีใหม่แด่ ผวจ.ปทุมธานี
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 59 ผู้จัดการ กปภ.สาขาในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ประกอบด้วย นายจารึก ฤทธิ์เดช ผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ), น.ส.เปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขารังสิต(พ), นายขวัญชัย กิจกอบชัย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี, น.ส.นุชนาฏ เอี้ยวสกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาธัญบุรี และนายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าคารวะและอวยพรปีใหม่ 2559 แด่นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937