ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.เขต 2 จัดประชุมซักซ้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง
กปภ.เขต 2 จัดประชุมซักซ้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 การประปาส่วนภูมิภาคเ่ขต 2 จัดประชุมเพื่อซักซ้อมเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2559 โดยมีนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด โดยในปี 2559 นี้ คาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งมีทีท่าว่าจะรุนแรงมากกว่าทุกปี โดยได้กำชับให้ผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด เฝ้าระวังสถานการณ์และปริมาณน้ำในแหล่งน้ำดิบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนจากการขาดแคลนน้ำน้อยที่สุด
.............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937