ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) โดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมสนับสนุน กิจกรรมงานวันเด็ก วันที่ 9 มกราคม 2559 มอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ. ให้กับหน่วยงานจำนวน 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) โดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมสนับสนุน กิจกรรมงานวันเด็ก วันที่ 9 มกราคม 2559 มอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ. ให้กับหน่วยงานจำนวน 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การจัดกิจกรรมงานวันเด็กของ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์กรมหาชน) หรือ พกฉ. จัดขึ้นโดยใช้ชื่องาน "ลูกหลานไทยรักในหลวง" ในวันที่ 9 มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตรและเศรษกิจพอเพียง ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ น้ำดื่มเพื่อให้บริการเยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนที่มาร่วมงาน กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เล็งเห็นเป็นโอกาสที่ดี ที่จะสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กับ กปภ. จึงได้มอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด
          การจัดกิจกรรมงานวันเด็กของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอความอนุเคราะห์ น้ำดื่มเพื่อให้บริการเยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนที่มาร่วมงาน กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เล็งเห็นเป็นโอกาสที่ดี ที่จะสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กับ กปภ. จึงได้มอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,000 ขวด
          การจัดกิจกรรมงานวันเด็กของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอความอนุเคราะห์ น้ำดื่มเพื่อให้บริการเยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนที่มาร่วมงาน กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เล็งเห็นเป็นโอกาสที่ดี ที่จะประชาสัมพันธ์ กปภ. ในการให้ความร่วมมือกับทุก ๆ หน่วยงาน เพื่อบริการสังคม โดยเฉพาะอนาคตของชาติ และสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กับ กปภ. จึงได้มอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ. จำนวน 1,500 ขวด 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937