ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าสำรวจและตรวจสอบจุดน้ำประปาดื่มได้
กปภ.สาขาปทุมธานี เข้าสำรวจและตรวจสอบจุดน้ำประปาดื่มได้
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) ส่งเจ้าหน้าที่งานบริการเข้าดำเนินการสำรวจและตรวจสอบจุดน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 2 จุด ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และ สวนสาธารณะจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้ดื่มน้ำสะอาดตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ของ กปภ. ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937