ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กปี 2559
กปภ.สาขารังสิต(พ) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กปี 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 59 กปภ.สาขารังสิต(พ) โดยนายจารึก ฤทธิ์เดช ผู้จัดการฯ และ น.ส.เปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้ช่วยผู้จัดการฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้แก่ชุมชนในพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
 1. เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมมอบของขวัญ ของรางวัล และน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 600 ขวดให้กับนายกเทศบาลนครรังสิต
 2. มอบน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ.จำนวน 240 ขวดให้กับผู้แทนหมู่บ้านรุ่งเรืองเฮาส์ 2 ต.ลาดสวาย
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937