ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาบ้านหมอ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมกราคม 2559
กปภ.สาขาบ้านหมอ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมกราคม 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ นำโดย นายสุทธิศักดิ์ ศรีหอม ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม 2559 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคในการทำงานพร้อมพูดคุยถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และกำชับให้พนักงานทุกคนเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้ง  โดยในวันดังกล่าวได้มีการคัดเลือกพนักงานดาวเด่นประจำเดือน ได้แก่นายนิรุต คงปิติ ตำแหน่งช่างเครื่องกล 4
........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937