ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชัยบาดาลมอบของขวัญปีใหม่แก่ลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณ
กปภ.สาขาชัยบาดาลมอบของขวัญปีใหม่แก่ลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณ
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล ได้ดำเนินการมอบหมอนรองคอสีฟ้าตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่ลูกค้าที่มาชำระค่าน้ำประปาที่สำนักงาน พร้อมทั้งเดินทางไปมอบแก่ส่วนราชการและหน่วยงานเทศบาล เพื่อเป็นของที่ระลึกและของขวัญแสดงความขอบคุณลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 รวมถึงใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างความประทับใจและสานความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่าง กปภ. กับลูกค้าผู้ใช้น้ำ
........................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937