ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสีคิ้วมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11
กปภ.สาขาสีคิ้วมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว โดยนายอารยศักดิ์ สีม่วงคำ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ได้มอบหมายให้ นางสาวศรีนวล มึกขุนทด หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงาน นำเงินสด ของขวัญ อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ไปมอบให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 อ.สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแจกจ่ายให้แก่เด็กพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 
..................................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937