ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาชัยบาดาลออกหน่วยให้บริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559
กปภ.สาขาชัยบาดาลออกหน่วยให้บริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล นำโดย นายอนันต์ สุขสุมิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล พร้อมด้วย พนักงานในสังกัด ออกหน่วยให้บริการในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่1/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหมู่บ้านทางเข้าราชภัฏเทพสตรี 2 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยได้ให้บริการรับชำระค่าน้ำ รับคำขอติดตั้งประปาและสำรวจติดตั้งให้แก่ผู้ใช้น้ำรายใหม่ แจกน้ำดื่มบรรจุขวดตรา กปภ. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการชำระค่าน้ำและช่องทางในการชำระค่าน้ำ โดยมีผู้ได้รับบริการจำนวนทั้งสิ้น 58 ราย
......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937