ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่มประปาบรรจุขวด ตรา กปภ.
กปภ.สาขาปทุมธานี สนับสนุนน้ำดื่มประปาบรรจุขวด ตรา กปภ.
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี (กปภ.สาขาปทุมธานี) นำโดยนางสาวจงจิตร์  ศรีแก่นกูด ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาปทุมธานี เป็นผู้แทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวด ให้แก่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี จำนวน 600 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม บริเวณศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้องพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937