ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขานครนายก ได้มอบน้ำดื่มสนับสนุนโครงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2559 และ มอบของขวัญเพื่อร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
กปภ.สาขานครนายก ได้มอบน้ำดื่มสนับสนุนโครงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2559 และ มอบของขวัญเพื่อร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2558  นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก  และ หัวหน้างาน ได้มอบน้ำดื่มจำนวน  600  ขวด  เพื่อสนับสนุนโครงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี ใหม่ปี  2559  ณ  บริเวณลานจอดรถด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก และ เมื่อวันที่  4  มกราคม  2559  ได้มอบของขวัญจำนวน 100 ชิ้น ให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปแจกให้เด็กๆ ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2559
..............................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937