ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาด่านขุนทดลงพื้นที่พบลูกค้าในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559
กปภ.สาขาด่านขุนทดลงพื้นที่พบลูกค้าในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2559
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด รวม 13 คน ได้จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณ บ้านกุดม่วง หมู่ 7 , 13 , 15 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยเป็นการลงพื้นที่เพื่อให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมท่อประปาและระบบประปาภายในบ้านของผู้ใช้น้ำ พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา การชำระค่าน้ำ และวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อรักษาทรัพยากรน้ำให้มีใช้ตลอดไป นอกจากนี้ยังได้ทำการเก็บรวบรวมปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆของลูกค้าเพื่อมาดำเนินการแก้ไขให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
.......................................................
งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน 
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937